Stringlab 2

 

Meet bespanhardheid en buigstijfheid van het frame.

VIDEO AFSPELEN

STRINGLAB 2

 

* Meet de hardheid van de bespanning in kg/cm of DT waarde.
* Meet hardheid van badminton, squash en tennis bespanningen.
* Meet in iedere positie van de bespanning (sweet-spot-grootte meting)
* Meet zeer nauwkeurig tot op 2 cijfers achter de komma.
* Meet de stijfheid van het frame (bij tennis RA waarde) met het RA frame
* Geen error meldingen.
* Hardheidsmeter €198,77
* Frame voor Racket test €76,10
* Steunring voor hardheidsmeting badminton €23,68)
* Tas voor Hardheidsmeter € 14,97
* Tas voor Hardheidsmeter+ Frame RS test € 16,55
Download handleiding

order direct

 

DE VELE FUNCTIES VAN DE STRINGLAB:
De Stringlab meet de bespan-hardheid van de bespanning, kan gebruikt worden door spelers, coaches en bespanners.

DE STRINGLAB VOOR SPELERS EN COACHES:
Voor spelers en coaches zijn de speeleigenschappen en het teruglopen van de bespanning essentiële eigenschappen van een bespanning.

Wanneer de hardheid te laag is verliest de speler de „diepte“-controle over zijn slagen, en wanneer een bespanning snel hardheid verliest veranderen de speeleigenschappen ervan ook heel snel. Het is heel belangrijk, dat spelers met een constante bespanhardheid spelen om een goed gevoel van controle te ontwikkelen.

DE STRINGLAB VOOR BESPANNERS:
De Stringlab is een onmisbaar instrument voor iedere bespanner:
* Hij kan daarmee de speeleigenschappen van een bespanning testen.

* Hij kan zijn bespanmachine er mee controleren.
– Vervuilde of verkeerd afgestelde klemmen veroorzaken een lagere bespan-hardheid.
– Wanneer het spansysteem onjuist is gekalibreerd blijkt dat ook uit de meetresultaten van de Stringlab.

* De kwaliteit van de snaren kan getest worden:
– Snaren met te slechte rekeigenschappen verliezen sneller spankracht tijdens het spel en het bespannen.

DE STRINGLAB VOOR ECHTE „RACKET-TUNERS“.


Een echte rackettuner stemt de bespanhardheid af op de speelwijze van de speler;
Een krachtige speler wenst een hoge hardheid, en een oudere speler of een speler met een armblessure kan beter met een zeer lage hardheid spelen. Wanneer de Stringway tension-advisor in combinatie met de „hardheids routekaart“ en de Stringlab wordt gebruikt bezit de bespanner een compleet tuning systeem.